استاندارد ASME PTC 10 1997 R2009 Compressors

ASME PTC 10 1997 R2009

387

این استاندارد در رابطه با تست ها و مشخصه های کمپرسورها بوده  شامل سر فصل های زیر می باشد :

 1. اهداف و محدوده
 2. تعاریف اولیه
 3. راهنمای مقدماتی
 4. ابزار و روش های اندازه گیری
 5. نتایج و ارائه آنها
 6. گزارش
 7. شناخت انواع مختلف کمپرسور
 8. قوانین و روابط حاکم بر کمپسور ها
 9. تکنیک های کنترل فشار و دبی در کمپسور ها
 10. جداول و نمودارها
 11. ضمائم و الحاقات غیر اجباری
 12. مراجع و منابع مورد استفاده

برای دریافت فایل استاندارد بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ASME_PTC_10_1997_R2009_Compressors

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.