انواع تابلو برق

شناخت انواع مختلف تابلو برق

291

انواع تابلو برق

ضرورت استفاده از تابلو برق  :

به طور کلی مراکز صنعتی جهت تغذیه مصرف کننده های خود مانند موتورهای الکتریکی ، سیستم های حرارتی و برودتی ، کوره های الکتریکی ، تأسیسات روشنایی ، الکترولیز ، آبکاری ، تراشکاری ، جوشکاری ، صنایع ریخته گری ، نساجی ، غذایی و غیره نیاز به انرژی الکتریکی و در نتیجه سیستم توزیع آن را دارند. برای این منظور نیازمند یک سیستم توزیع هستیم که واجد شرایط زیر باشد .

 • انرژی قابل اطمینان به همه ی بارها برسد. میزان اطمینان لازم برای بارهای مختلف متفاوت است ، بر این اساس بارها به سه دسته تقسیم  می شوند:
 • دسته اول ، بارهایی که هرگونه قطع برق موجب به خطر افتادن جان کارکنان و وارد شدن صدمات به وسایل و تجهیزات می شود.
 • دسته دوم ، بارهایی که قطع برق سبب توقف خط تولید ، ضایع شدن وقت کارکنان و هدر رفتن سرمایه گذاری کارخانجات می شود.
 • دسته سوم ، بارهای کم اهمیت تر است که قطع برق برای آن ها ، زیان های مالی و جانی در بر ندارد.
 • بهره برداری از دستگاهها به آسانی امکان پذیر باشد.
 • سیستم توزیع کمترین هزینه اولیه را داشته باشد.
 • سیستم توزیع کمترین هزینه تعمیراتی و تلفات انرژی را داشته باشد.
 • سیستم توزیع به طور سریع قابل نصب و تکمیل باشد.

به صورت کلی می توان گفت :

تابلوی برق به عنوان محفظه ای برای نصب لوازم الکتریکی و تجهیزات کنترل ، اندازه گیری ، حفاظتی ، تنظیم کننده ، مونیتورینگ و ایجاد ارتباطات لازم بین آن ها و سایر تجهیزاتی که خارج از تابلو وجود دارد ، مورد استفاده قرار می گیرد.

علاوه براین تابلو باید دارای استحکام کافی بوده و بگونه طراحی و ساخته شود که بتواند شرایط محیطی محل نصب را تاب بیاورد .

مسئله امکان باز و بستن تجهیزات و اجزای آننیز باید مورد توجه قرار گیرد چرا که این وسیله ای یکبار مصرف نخواهد بود .

با توجه به ارتقای سطح تکنولوژی و بر اساس تجربه ، مواردی مورد توجه قرار می گیرند:

 • سرعت عمل در امر بازکردن قسمت های معیوب جهت انجام تعمیرات و سرویس های لازم
 • جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز و سهوی
 • مقاومت در برابر ضربات خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم
 • بسته بودن کلیه جوانب تابلو و عدم امکان ورود اشیای خارجی یا حیوانات و همچنین جلوگیری از ورود آلودگی با نصب فیلترهای مخصوص به داخل تابلو
 • پیش بینی مکانیزم های عملیاتی و ایمنی
 • حفاظت از تجهیزات و لوازم الکتریکی مورد نظر و افزایش قابلیت اطمینان سیستم
 • کاهش ابعاد و کمپکت کردن هرچه بیشتر تجهیزات
 • ملاحظات مربوط به زیبایی و هماهنگی با محیط کار
 • صرفه جویی در امر کاربرد مواد و اقتصادی کردن ساخت تابلو
 • حفاظت در مقابل تجمع بارهای الکترواستاتیکی و جلوگیری از خطرات اتصال قسمت های برقدار به بدنه تابلو از طریق برقراری سیستم مناسب زمین
 • جلوگیری از انفجار و دفع خطرات آن
 • تحمل شرایط محیطی
 • استحکام بدنه از طریق انتخاب ورق مناسب
 • جلوگیری از خطر آتش سوزی و عدم سرایت آن

تکنولوژی ساخت و طراحی یک تابلوی برق:

تکنولوژی ساخت و طراحی تابلو برق بر اساس عوامل زیر تعیین و بر ساخت و مونتاژ و نهایتا بهره از تابلو برق تاثیر گذار خواهد بود . این عوامل به شرح زیر است .

 • نوع تجهیزات بکاررفته در تابلو برق
 • نحوه ی ارتباطات و عملکرد تجهیزات داخلی و تابلو ها با یکدیگر
 • چگونگی دسترسی به تجهیزات داخلی و شرایط استفاده از آن یا بهره برداری از آن
 • شرایط نصب و باز و بسته کردن تجهیزات داخلی و خارجی تابلو برق
 • سایر موارد مؤثر

تابلو های توزیع را می توان بر اساس موارد زیر دسته بندی و گروه بندی نمود .

1- ولتاژ نامی تجهیزات تابلو

2- ساختمان بیرونی تابلو

3- محل نصب تابلو

4- روش نصب تابلو

5- ورودی و خروجی تابلو

6- دسترسی تابلو

7- کاربرد تابلو

8- درجه حفاظت تابلو

9- روشهای حفاظت افراد

تقسیم بندی تابلوها مطابق با ولتاژ نامی تجهیزات آن ها:

تابلوهایی که  ولتاژ نامی تجهیزات آن ها حداکثر تا یک کیلوولت می باشد در بخش تابلوهای فشارضعیف یا LV  و تابلوهایی که ولتاژ نامی تجهیزات آن ها بالاتر از یک کیلوولت و کمتر از 63 کیلوولت می باشد در بخش تابلوهای فشار متوسط یا MV  قرار می گیرند.

لتاژ های استاندارد تابلو های فشار ضعیف
ولتاژ های استاندارد تابلو های فشار ضعیف

 

تقسیم بندی تابلوها از نقطه نظر ساختمان ظاهری آن ها:

 • تابلوی باز ( Open Type Assembly )

تابلوی باز ، متشکل از اسکلت نگهدارنده ای هستند که تجهیزات الکتریکی بر روی آن نصب می شوند و قسمتهای برقدار تجهیزات در دسترس اند.

تقسیم بندی تابلوها از نقطه نظر ساختمان ظاهری آن ها:

 • تابلوی نوع جلو بسته ( Dead Front Assembly )

این تابلو از طرف جلو کاملاً بسته و دارای پوشش است ، اما امکان دارد قسمتهای برقدار از طرف های دیگر در دسترس باشند.

 • تابلوی نوع تمام بسته ( Enclosed Assembly )

تابلویی است که از تمام جهات به استثنای سطح نصب آن ، که ممکن است باز باشد ، کاملاً بسته است .

تابلو با محفظه تمام بسته
تابلو با محفظه تمام بسته

تابلوی نوع سلولی ( Cubicle Type  Assembly ):

تابلوی تمام بسته ای است که اساساً از نوع ایستاده بوده و امکان دارد از چند قسمت یا چند خانه تشکیل شود.

تابلوهای نوع چندسلولی Multi  Cubicle Assembly  Type  ترکیبی از چند سلول است که از نظر مکانیکی به هم پیوسته باشند.

تابلو با ساختار سلولی
تابلو با ساختار سلولی

تابلوی تمام بسته ای است که صفحه کنترل آن افقی یا شیب دار یا ترکیبی از این دو بوده و شامل دستگاههای کنترل و اندازه گیری و دریافت علامات و غیره باشد.

تابلوی نوع جعبه ای ( Box  Type  Assembly )

تابلوی تمام بسته ای است که اساساً برای نصب بر روی سطح قائم در نظر گرفته شده است.

تابلوی نوع چندجعبه ای( Multi  Box  Type  Assembly )

ترکیبی از چند جعبه است که به صورت مکانیکی به هم پیوسته بوده و ممکن است بر روی قاب نگهدارنده ، قاب های مجزا نصب شود. اتصالات الکتریکی بین دو جعبه مجاور از طریق منافذی که در سطوح تماس آن ها وجود دارد ،  عبور می کند.

شکل تابلو چند جعبه ای
شکل تابلو چند جعبه ای

تقسیم بندی تابلوها ی برق از نقطه نظر محل نصب آن ها:

ممکن است در فضای باز یا هوای آزاد به صورت Outdoor و یا در فضای بسته در داخل ساختمان یا پست به صورتIndoor  نصب شوند ، تا علاوه بر کاهش افت ولتاژ ، کنترل تغذیه ی بارها به راحتی انجام شود.

تابلو برق با قابلیت نصب محیط خارجی
تابلو برق با قابلیت نصب محیط خارجی

تقسیم بندی تابلوهای برق از نقطه نظر روش نصب آن ها:

تابلوهای توزیع به صورت های ایستادهِ ثابت ، ایستادهِ ثابت مدولار ، دیواری روکار ، دیواری توکار ، میزی و بارانی نصب می شوند.

تقسیم بندی تابلوهای برق از نقطه نظر ورودی و خروجی آن ها:

ورودی و خروجی تابلوهای توزیع به وسیله ی کابل ، باسداکت ، کانال و سینی کابل تأمین می شود. همچنین ممکن است ورودی یا خروجی تابلوهای برقی از قسمت پایین یا بالا ی تابلو انجام شود.

تقسیم بندی تابلوهای برق از نقطه نظر دسترسی:

نحوه ی دسترسی تابلوهای برقی عمداً از قسمت جلوی تابلو و بعضاً از قسمت پُشت تابلو انجام می شود.

تقسیم بندی تابلوهای برق از نقطه نظرکاربرد آن ها:

قبلاً گفته شد ، تابلوهای برق ، تجهیزاتی هستند که در تولید ، انتقال و تبدیل انرژی الکتریکی و کنترل مصرف کننده های این انرژی کاربرد دارند. با توجه به گستردگی کاربرد آن ها ، تقسیم بندی های مختلفی در مورد کاربرد آن ها صورت گرفته است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.