عیوب و عیب یابی کابل های قدرت الکتریکی

عیب یابی کابل های قدرت زیر زمینی و سطحی

242

مقدمه

سازندگان وسایل و تجهیزات الکتریکی از همان هنگام هنگامی که استفاده از کابلهای دفنی مرسوم شد با مشکل عیب یابی کابلهای قدرت زیرزمینی مواجه بوده اند.

به منظور مقابله با این مشکل استفاده کنندگان و سازندگان ابزار و تجهیزات تست و روش های مختلف را ابداع کرده و ساخته اند.

این تلاش به سمت یافتن روشها و دستگاههای پیشرفته تر و کاملتر و استفاده از فن آوری نوین عیب یابی رفته است.

در روش های معمول با اعمال ولتاژ زیاد به کابل با عایق بندی جامد ممکن است سبب ایجاد آسیب به عایق کابل شود. در هر حال تست های کاملا غیر مخرب امروزه در دسترس نیستد .

سازندگان تجهیزات تست در تلاش هستند تا اثرات مخرب روشهای اعمال ولتاژ های زیاد را به حدآقل برساند. این امر همچنین به ایمنی تست ها کمک زیادی خواهد کرد.

عیب یابی کابل ها یکی از بخش های اساسی در نگهداری و تعمیرات کابل است .

در عمل دست اندکاران توزیع انرژی الکتریکی در شرکت برق و صنایع بدون بهره گیری از تکنیک های مدرن عیب یابی نمی تواند خدمات قابل اطمینانی ارائه دهند .

 

 عایق سالم چگونه عایقی است ؟

 

وقتی که یک ولتاژ DC به هر نوع عایقی اعمال می شود جریانی به درون و اطراف عایق نشت می کند . جریان شارژ خازنی ، جریان جذب عایقی،جریان نشتی عایقی و جریان BY-PASS هرکدام به مقداری وجود دارند.

با توجه به بحث عیب یابی در این مقاله تنها جریان نشتی گذرنده از عایق مورد بررسی قرار می گیرد. ماده عایقبندی که برای کم کردن و محدود کردن نشت جریان بین هادی و زمین و یا بین دو هادی با پتانسیل های متفاوت به کار برده می شود تا زمانی که از حد معینی عبور نکرده باشد کابل سالم محسوب می شود.

این کابل می تواند انرژی الکتریکی را به خوبی به بار انتقال دهد. خلاصه این که عایق بندی کابل تا هنگامی سالم محسوب می شود که جریان نشتی آن ناچیز باشد.

توجه داشته باشید که که عایق کابل سالم هم مقدار ناچیزی جریان نشتی دارد ، این جریان در حد چند میکرو آمپر است.

عایق عیب یابی کابل
عایق عیب یابی کابل

چه عایق کابل معیوب است؟

 

در صورنی که دامنه یا میزان جریان نشتی از حد در نظر گرفته در طراحی فراتر برود، کابل عملا توانایی انتقال انرژی را بصورت کارآمد و با بازده قابل قبول را نخواهد داشت.

CABLE FULT DETCTING
CABLE FULT DETCTING

چرا کابل معیوب می شود؟

همه عایقبندی ها با گذر زمان به صورت طبیعی دچار فرسودگی و پیری می شود ، حتی هنگامی که به لحاظ فیزیکی نیز آسیب ندیده باشد .

بسیاری از موارد مانند آب، روغن و مواد شیمیایی می توانند سبب ایجاد آلودگی نموده و عمر طبیعی کابل را کوتاه نماید و باعث بروز مشکلات جدی شود.

آسیب های ناشی از صاعقه ، حریق،گرم شدن بیش از حد ممکن است موجب نیاز به تعویض کابل را اجتناب ناپذیر کند.

توصیف عیب کابل

هنگامی که در قسمتی از کابل عایقبندی در  حدی از فرسوده گی باشد که باعث نشت جریان به زمین شود کابل معیوب به حساب می آید . محلی که بیشترین نشتی در آن صورت می گیرد محل عیب کابل نامیده می شود.

شایان توجه است که وقوع عیب در یک نقطه خاص از کابل می تواند اثرات به شدت مخربی بر عایق کابل داشته باشد.

کابل معیوب
کابل معیوب

لینک دسترسی به استاندارد

IEC 60502 1 Power cables with extruded insulation and their accessories

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.