فیوز ها مینیاتوری (کلیدهای مینیاتوری ) MCB

فیوز ها مینیاتوری (کلیدهای مینیاتوری ) MCB

92

فیوز مینیاتوری (کلید مینیاتوری) MCB
فیوز مینیاتوری یک اصطلاح اشتباه برای قطع کننده یا به عبارتی کلید حفاظتی است که عمومیت پیدا کرده است .

عملا به المان یا قطعه ای فیوز گفته می شود که دارای المان ذوب شونده و یکبار مصرف است .

در صورتی که کلید یا همان فیوز مینیاتوری فاقد این المان است.
فیوز مینیاتوری یا در واقع همان کلید مینیاتوری یک المان یا وسیله حفاظتی است که مدار را دربرابر خطا های منجر به اضافه جریان محافظت می کند .

miniature circuit breaker

از عوامل بروز اضافه جریان را می توان به اتصال کوتاه ، اضافه بار (over loud) اتصال زمین و افزایش ولتاژ را نام برد .
با ایجاد هر یک از این عوامل کلید مینیاتوری یا فیوز مینیاتوری بخش معیوب مدار را قطع می کند .

به این ترتیب می توان گفت که فیوز مینیاتوری یا همان کلید مینیاتور یک قطع کننده circuit breaker است . در عمل این وسیله به واسطه ابعاد فشرده و کوچک خود دارای ساختاری مینیاتوری است .

که به آن miniature circuit breaker گفته می شود . استفاده از کلید مینیاتوری عموما در بالا سر مدار یا مصرف کننده نصب می شود . تا در صورت بروز خطا در مدار یا مصرف کننده بتواند آن را از مدار جدا می کند.

از سوی دیگر در شرایط کار کرد عادی کلید یا فیوز مینیاتوری بایستی بدون مشکل بتواند جریان نامی یا مجاز را عبور دهد.
ساختمان و نحوه عملکرد کلید مینیاتوری
رها ساز یا قطع کننده فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری بر مبنای آزاد کردن انرژی ذخیره شده در یک فنر است که همزمان با وصل کلید توسط دست فنر مکانیزم نیز شارژ می شود که عامل قطع کننده یا همان عامل تریپ (Trip) موجب قطع کلید خواهد شد.
کیلد یا فیوز میناتوری برای عملکرد حفاظتی خود از دو مکانیزم قطع یا همان تریپ (Trip) استفاده می کند.
مکانیزم بیمتال :

این مکانیزم بر اساس قطعه یا المان بی متال عمل می کند . و بر مبنای افزایش بار یا اضافه جریان محدود موجب تحریک این بخش می شود.

که مانند یک مکانیزم ماشه موجب آزاد شدن فنر شارژ شده کلید و نهایتا قطع کلید خواهد شد .

مکانیزم سیم پیچ :

این مکانیزم برای قطع اتصال کوتاه در کلید تعبیه شده است . شامل یک سیم پیچ با تعداد دور کم و ضخامت زیاد است که هنگام عبور جریان از مدار همزمان از سیم پیچ عبور کرده موجب آزاد شدن ماشه فنر آزاد کننده می شود .

این مشخصه یا منحنی بر اساس دو پارامتر شامل جریان و زمان است . در ناحیه زیر یا چپ منحنی کلید بدون عملکرد قطع کننده به کار ادامه می دهد. در بخش بالایی و سمت راست منحنی کلید مکانیزم ان عمل کرده و قطع خواهد شد .

منحنی قطع کلید مینیاتوری
تیپ انواع کلید های مینیاتوری

منحنی B

برای جریان اتصال کوتاه های ضعیف مورد است قرار می گیرد  منحنی قطع قسمت مغناطیسی بین 3 تا 5 برابر جریان نامی تغییر می کند .

منحنی C

برای کابل هایی که بار های معمولی را تغذیه می کند (کاربرد عمومی) منحنی قطع مغناطیسی بین 5 تا 10 برابر جریان نامی تغییر می کند .

منحنی D

برای بار هایی با جریان عمومی بالا (موتورها و ترانسفورماتورها ) منحنی قطع قسمت مغناطیسی بین 10 تا 14 برابر جریان نامی  تغییر می کند

 

کلید های مینیاتوری در بخش های مسکونی ،اداری و صنعتی به صورت گسترده به ویژه در سیستم های توزیع  مورد استفاده قرار می گیرند

به شکل های 1و 2و 3و 4 پل برای نصب در تابلو های بسته و محیط های داخلی  ساخته و عرضه می شود. برای نصب بایستی از ریل استاندارد استفاده نمود.

محدوده جریان نامی از1 تا 63 آمپر  ساخته می شود

براساس استاندارد IEC60059 جریان ها از قالب جریان پایه زیر پیروی می کنند

جریان پایه :  جدول رنج

     8 –   6.3- 5   -4 –  3.15  – 2.5  – 2   –  1.6   –   1.25  –    1

80 – 63 – 50 – 40-  5/31- 25  – 20  –     16-  5/12 –    10

00 8 –  630   – 500  – 400    –     315  –  250  –  200  –  160   –  125  –  100

8000- 6300   – 5000 – 4000  – 3150  –  2500  – 2000  – 1600  – 1250 –  1000

2500    – 10000

که با توجه به استاندارد IEC60059 رنج جریان نامی کلید یا فیوز های مینیاتوری به شرح زیر است .

8 –   6.3- 5   -4 –  3.15  – 2.5  – 2   –  1.6   –   1.25  –    1

63 – 50 – 40-  5/31- 25  – 20  –     16-  5/12 –    10

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.