پلاک خوانی موتور AC

به منظور شناخت ، انتخاب و بهره برداری و نهایتا نگهداری و تعمیرات الکتروموتورها بایستی از مشخصات الکتریکی و مکانیکی و عملکرد آنها اطلاع کافی داشته باشید . جهت دسترسی به ان اطلاعات پلاکی عموما فلزی و از جنس با دوام طراحی و ساخته می شود .…

پی ال سی چیست

پی ال سی چیست پی ال سی  PLC ( Programmable Logic Controller یک کنترل کننده الکترونیکی با اقبلیت برنامه پذیری است . این کنترل کننده جزئی از خانواده گامپیوتر ها است. نفاوت عمده ان با یک کامپیوتر استفده آن در کاربرد های عمدتا صنعتی است .…