آشنائی با فیوز های خودرو

آشنائی با فیوز های مورد استفاده در خودرو FUSE

331

فیوز های خودرو

مقدمه:

فیوزها بخش مهمی از مدارهای الکتریکی بشمار می روند که در مدار های برق خودرو نیز این مسئله صادق است .FUSE در عمل نقش حفاظت از مدار و مصرف کننده را بر عهده دارد . که در شرایط غیر طبیعی مانند اتصال کوتاه یا اضافه بار عمل می کند . سبب جلوگیری از گسترش ایجاد آسیب به مدار و وقوع حریق ناشی از اضافه حرارت در خودرو می شود.

 

حفا ظت الکتریکی

حفاظت به منظور جلوگیری از آسیب مدار و تجهیزات الکتریکی انجام می شود.

تعریف فیوز: قطعه ای است که مدار یا تجهیزات الکتریکی را در برابر اضافه جریان حفاظت می کند.

اثرات اضافه جریان در مدار

اضافه جریان در مدار باعث افزایش حرارت تلف شده در مصرف کننده ها و سیم های ارتباطی در مدار می شود. اگر این اضافه جریان از حد مجاز تحمل مدار و مصرف کننده ها عبور کند یا زمان آن بیش از اندازه طولانی شود.

این اضافه جریان سبب از بین رفتن خاصیت عایقی یا ذوب شدن سیم های ارتباطی مدار می شود . اگر این اضافه کنترل نشود باعث آتش سوزی و ایجاد حریق می شود.

به منظور گنترل و محدود سازی و همچنین حفاظت مدار در برابر اضافه جریان از فیوز استفاده می شود .FUSE معمولاَ قطعه ای هادی شامل سیم نازک یا یک قطعه ورق فلزی است که در اثر عبور جریان اضافه ذوب شده باعث قطع جریان در مدار می شود.   البته باید توجه داشت ذوب این قطعه فلزی که بخشی از مدار است در محیط کنترل شده و در زمان محدود انجام می شود.  پس فیوز قطعه ای از مدار است که در اثر عبور جریان بیش از حد تحمل در زمان مشخص ذوب شده باعث قطع جریان در مدار می شود.

به عبارتی می توان گفت :

FUSEضعیف ترین نقطه مدار از نظر عبور جریان است .

مشخصات فیوز

جریان نامی :بیشترین جریانی است که FUSE می توان به صورت مداوم از خود عبور داده و در آن جریان نسوزد یا مدار قطع نکند.

سرعت قطع : شامل زمانی است که فیوز هنگامی که در حال عبور جریان بیش از جریان نامی اقدام به قطع مدار می کند.

شامل انواع زیر است

خیلی سریع ، سریع ، کند کار ، با تاخیر زمانی

مشخصه I²t

نشان دهنده میزان انرژی لازم جهت عمل سوختن المان ذوب شونده فیوز است. یا نشان دهنده میزان انرژی که می تواند از منبع دریافت کرده و از خود عبور دهد البته تا قبل از سوختن و قطع شدن FUSE ناشی از ذوب شدن المان فیوز.

افت ولتاژ

مقدار افت ولتاژ در هنگام عبور جریان نامی را مشخص می کند که معمولاَ توسط تولید کننده ارائه می شود.  باید توجه داشت که که افت ولتاژ مشخص شده توسط تولید کننده در شرایط نرمال ارائه می شود و عواملی مانند نوع پایه فیوز و سالم بودن اتصال فیوز به  مدار و حرارت محیط بر روی آن تاثیر خواهد داشت.

ولتاژ کار

ولتاژ کار فیوز باید بیشتر از ولتاژ مداری که FUSE در آن قرار می گیرد باشد . مشخصه مهم فیوز معمولاَ جریان است این درست است ولی باید توجه داشته باشید FUSE های ولتاژ پایین را در مدار ولتاژ بالا استفاده نکنید این به دلیل ظرفیت عایق بدنه فیوز هاست. و این که بعد از عمل کردن یا قطع فیوز هیچ جریانی از مدار نباید عبور کند .

جدول مشخصات الکتریکی فیوز
جدول مشخصات الکتریکی فیوز
جدول مشخصات الکتریکی و رنگ فیوزهای طیغه ای
جدول مشخصات الکتریکی و رنگ فیوزهای طیغه ای

منحنی مشخصه و مشخصه قطع فیوز :

مشخصه فیوز در واقع رابطه بین جریان و زمان ذوب فیوز را در محدوده عملکردی FUSE را نشان می دهد.

در شکل زیر نمونه از این منحنی مشخصه را نشان می دهد.

منحنی مشخصه جریان زمان فیوز
منحنی مشخصه جریان زمان فیوز

 

استاندارد ها

هر یک از سازنده های  فیوز بر مبنای نوع استفاده یا مکان استفاده فیوز باید از یکی یا تعدادی استاندارد های مشخص و تخصصی  پیروی کند.  که در هنگام انتخاب FUSE بایستی به این نکته توجه داشت. این استاندارد ها شامل ابعاد ، متریال و جنس اجزای مختلف فیوز ، تست ها و آزمایشات کنترل عملکرد و کیفیت و نهایتا استاندارد های زیست محیطی می شود .

این استانداردها شامل  استاندارد های SEA J553  و  SEA J1171  و CSA 53787  می شود.

ساختمان فیوز ها

FUSEها  در تنوع وسیعی از ساختمان و شکل ساخته می شوند.  تعدادی از آنها استاندارد شده اند. ولی هر روز انواع جدیدی از فیوزها توسط تولید کننده ها ارائه می شود. بدنه فیوز ها می تواند از ، شیشه ، سرامیک ، پلاستیک ،فایبرگلاس و بسیاری از مواد عایق دیگر ساخته می شود.  در مواردی بخشی از مدار چاپی با ضخامت طراحی و ساخته می شود که در صورت عور جریان زیاد ذوب شده و نقش FUSE را بازی می کند.

انواع مختلف فیوزهای مورد استفاده در خودرو
انواع مختلف فیوزهای مورد استفاده در خودرو
انواع و کد نامهای فیوزهای خودرو
انواع و کد نامهای فیوزهای خودرو
کدهای فیوز های طیغه ای mini,ATO,maxi
کدهای فیوز های طیغه ای mini,ATO,maxi

این FUSE ها شامل تیپ های mini,ATO,maxi که فیوز های تیغه ای معروف هستند .

فیوز های SFE که به نام فیوزهای شیشه ای شناخته می شوند.

فیوزهای GBC , GBF که به عنوان FUSEهای سرامیکی شناخته می شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.