IEC 60502 1 Power cables with extruded insulation and their accessories

استاندارد کابل های قدرت و تست و عیب یابی آنها

162

استاندارد IEC 60502 1 شامل سرفصل های زیر است:

 1. محدوده
 2. استاندارد های مرجع
 3. تعاریف و توضیحات
 4. ولتاژ و متریال طراحی
 5. هادی یا رسانا
 6. عایق ها
 7. مونتاژ و اجزای داخلی کابل های چند رشته ای
 8. لایه ها و غلاف های  فلزی
 9. سطوح و غلاف های فلزی
 10. رسانا های هم محور
 11. زره های فلزی
 12. غلاف های خارجی
 13. شرایط تست
 14. تست های روتین
 15. تست های نمونه
 16. تایپ تست های الکتریکی
 17. تایپ تست های غیر الکتریکی
 18. تست های بعد از نصب
 19. ضمائم
 20. جداول

برای دانلود فایل استاندارد از لینک زیر استفاده کنید .

IEC 60502-1-2009 Power cables 1kV-30kV

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.