روشنایی بیرونی و محوطه خارجی outdoor lighting

محاسبات روشنایی بیرونی outdoor lighting بخش اول

165

روشنایی خارجی و محوطه بیرونی

شامل دو بخش است

  1. محاسبات روشنایی محوطه ها: شامل پارک، فضای سبز،نمای بیرونی ساختمانها ، بناهای یاد بود و ……
  2. محاسبات روشنایی معابر (street lighting) : شامل انواع خیابان ها و کوچه های داخل شهر ، جاده های بین شهری،بزرگ راهها و…..

محاسبات روشنایی محوطه  بیرونی

در بسیاری موارد ، در طراحی روشنایی برای محوطه های بیرونی هدف اصلی زیبایی است ولی در برخی موارد  اهمیت موضوع بسیر زیاد تر زیبایی است در زیمن ها رو باز ورزشی یا در اسکله های بنادر

مشخصات روشنایی معابر

یک سیتم روشنایی محوطه بیرونی خوب جهت معابر باید دارای خصوصیات مطلوبی باشد

  1.  میزان روشنایی محوطه بیرونی

لازم جهت معبر بستگی به وضعیت محل ، میزان عبور و مرور ، نوع فعالیت عابرین و سرعت و حجم ترافیک دارد

 

جدول میزان روشنایی معابر
جدول میزان روشنایی معابر
جدول میزان روشنایی با توجه به ترافیک
جدول میزان روشنایی با توجه به ترافیک

جهت خیابانها و جاده های مختلف ار نظر رنگ و نوع آسفالت ضرایبی را تعریف میکنند که با ضرب کردن آنها در شدت روشنایی لارم جهت خیابان با آسفالت معمولی می توان شدت روشنایی متوسط لازم جهت خیابان مربوطه را به دست آورد که در جدول زیر آمده است .

ضرایب شدت روشنایی متوسط آسفالت های مختلف
ضرایب شدت روشنایی متوسط آسفالت های مختلف
جدول میزان روشنایی لازم بر اساس استاندارد آلمانی
جدول میزان روشنایی لازم بر اساس استاندارد آلمانی

لازم به ذکر است که در طراحی روشنایی برای بعضی مکانهای خاص مانند تقاطعها ، پلها،پیچها ، شیبهای تند، میادین و مکانهایی که سابقه تصلادف و حوادث بیشتری داشته باشند ، بایستی حد روشنایی متوسط بیشتری از مقادیر فوق الذکر در نظر گرفته شود.

2 . یکنواختی روشنایی در سطح خیابان :

علاوه بر رعایت شدت روشنایی توسیه شده روشنایی معابر باید از یکنواختی  قابل قبولی نیز برخوردار باشد. انجمن مهندسان روشنایی آمریکا معیار یکنواختی را نسبت شدت روشنایی حداقل به متوسط در سطح خیابان قرار داده است .اما بعضی مجامع روشنایی این نسبت را کافی ندانسته و علاوه بر آن نسبت روشنایی حداقل به حداکثر را نیز مورد توجه قرار داده و مقادیری جهت آن توصیه می کنند .

در جدول زیر توصیه انجمن مهندسان روشنایی آمریکاو مقرارت آلمان آمده که Em مقدار متوسط روشنایی می باشد

جدول نسبت یکنواختی نور معابر
جدول نسبت یکنواختی نور معابر

3 . جلوگیری از چشم زدگی حاصل از نور چراغ

هنگامی که اشعه مستقیم نور چراغ با شدت زیاد در محور دید رانندگان و عابرین قرار می گیرد ایجاد چشم زدگی می کند . چشم زدگی از مسائلی است که در طراحی روشنایی بیرونی و محوطه خارجی مخصوصا روشنایی معابر باید از آن دوری شود .

چرا این امر سبب کم شدن دید و ناراحتی عابرین و رانندگان شده و باعث ایجاد مخاطراتی مانند تصادف خواهد شد.

به منظور جلوگیری از چشم زدگی حاصل از چراغ های خیابانی می توان روشهای مختلفی را بکار برد.

در روش اول با افزایش ارتفاع نصب چراغ جهت خارج کردن چراغهای نزدیک از محور دید رانندگان و عابرین چشم زدگی را کاهش می دهند. شکل زیر کاهش نسبی چشم زدگی را نسبت به ارتفاع نشان میدهد .

نمودار کاهش خیرگی نسبت به ارتفاع نصب
نمودار کاهش خیرگی نسبت به ارتفاع نصب

 

همچنین در این خصوص تعدادی از مجامع روشنایی جهت روشنایی بیرونی و محوطه خارجی چراغ ها با شار نوری مختلف ، ارتفاع نصب متفاوتی را پیشنهاد می کنند که در جدول زیر نمونه ای از آنها آورده شده است.

ارتفاع نصب بر اساس شار نوری
ارتفاع نصب بر اساس شار نوری

 

در روش دیگر با به کار گرفتن چراغهایی که شدت نور ماکزیمم آنها در زوایای بزرگ نسبت به محور عمود چراغاست .

که معمولا در محور دید رانندگان و عابرین قرار می گیرد اتفاق نمی افتد ، چشم زدگی را کاهش می دهند .

این نوع چراغها در تقسیم بندی انجمن مهندسان روشنایی آمریکا چراغ با پخش عمودی کوتاه و در نامگذاری برخی کشور از جمله انگلستان و آلمان به نوع قطع شده (Cut Off) معروف است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.